منو اصلی
مددکاری

نام نام خانوادگی    سمت     مدرک تحصیلی

مريم بختياري         مددکار        كارشناس مددكاري 

شرح وظایف مددکاراجتماعی بیمارستان قائم(عج)

این واحد درراستای ارتقای کمی،کیفی ارائه خدمات به مراجعین،هدایت ونظارت بر روند اجرایی واحدهای مددکاری اجتماعی کلیه مراکز درمانی تحت پوشش و...تشکیل شده است،چرا که در مددکاری اجتماعی انسان سالم وکارامد محور توسعه است و سلامت نگری از محورهای مددکاری اجتماعی پویا و توانمند ساز است و در این راستا توجه به سطح اول پیشگیری هدف ارائه اطلاعات و آگاه سازی به موقع که منجر به افزایش دانش تغییر نگرش و تغییر کنش (رفتار)شود،سرلوحه برنامه های مددکاری اجتماعی قرار میگیرد.

مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش،اصول،ارزشها،مهارتها و روشها که هدف از آن کمک به افراد،گروهها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر تواناییها و استفاده از منابع موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کرده و به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست یابند و پس از آن بتوانند تاثیرگذار نیز باشند.

 

 

شرح وظایف:

1)سرکشی روزانه و یاری رسانی به بیماران نیازمند،بیماران صعب العلاج و بیماران خاص

2)برقراری تحکیم و مدیریت موثر و مستمر ارتباطات با سازمانهای دولتی  خیریه

3)شناسایی و جذب خیرین شامل اشخاص حقیقی و حقوقی

4)برقراری ارتباط با خیریه ها و خیرین جهت معرفی بیماران

5)برقراری ارتباط و جلب همکاری سازمان بهزیستی

6)برقراری ارتباط با تیم درمان جهت تامین حمایت عاطفی و روانی از بیماران

7)برقراری ارتباط مناسب و همکاری با مراکز بهداشتی

8)برقراری ارتباط مناسب با مراجع قانونی،نظیر دادستانی و کلانتری

9)بازدید از منزل و تهیه گزارش از وضعیت اجتماعی،اقتصادی بیماران

10)تهیه داردهای گران قیمت و تجهیزات اتاق عمل بیماران نیازمند

11)ضبط وثبت آمار و اطلاعات مربوط به تخفیفات مربوط به بیماران

12)تهیه بانک اطلاعاتی لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات به منظور برنامه ریزی و هماهنگی و بهینه سازی خدمات مددکاری

13)بررسی نارسائیها و مشکلات و ارائه گزارش به ریاست و مدیریت مرکز

 

14)انجام سایر وظایف و امور محوله بنا به شرایط و اقتضائات مختلف سازمانی و محیطی بیمارستان

اوقات شرعی