منو اصلی
اتاق عمل جنرال

نام و نام خانوادگي

سمت مدرک تحصیلی شماره تماس
حسین پناهی راد مسئول اتاق عمل کاردان اتاق عمل 081-33115630
اوقات شرعی