منو اصلی
جراحی عمومی1

نام و نام خانوادگي

سمت مدرک تحصیلی شماره تماس
سمیرا سجادی مسئول بخش کارشناس پرستاری 081-33115630

 

 

اوقات شرعی