منو اصلی
اورژانس

نام و نام خانوادگي

سمت مدرک تحصیلی

شماره تلفن

ابوذر کاظمی مسئول بخش کارشناس 33115630-081

 

مسئول بخش : ابوذرکاظمی

 

پزشکان عمومی:

دکترسجاد اخوان-دکترفرامرز نیازی -دکتر افشین جمالی-دکتراصغرطاهری-دکترامیرحمزه عسگری وش-دکترغلامرضاوکیلیان-خانم دکترکاتبی-خانم دکترتقی زاده

 

تعداد تخت فعال10 تخت

 

تلفن داخلی :

222

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

تریاژ بیماران- پانسمانهای سوختگی و دیگر پانسمانها- نوار قلب - بخیه و پانسمان - سرم تراپی - تزریقات - شسشتوی معده - سونداژمثانه- اقدامات بیماران تحت نظر- اعزام و انتقال بیماران - CPR

 

 

 

 

 

 

اوقات شرعی