منو اصلی
خدمات عمومی

 

نام و نام خانوادگي

سمت مدرک تحصیلی شماره تماس
بهمن مرادی مسئول خدمات عمومی دیپلم 33115625  

 

 

 

شرح وظایف مسئول خدمات عمومی بیمارستان

 

*       برنامه ريزي ونظارت روزانه بركار نيروهاي خدماتي

*       پيگيري و اجراي سم پاشي و تله گذاري جهت حيوانات جونده

*       نظارت بر تنظيفات روزانه سلف سرويس ساختمان

*       كنترل و نظارت بر سرويسهاي اياب و ذهاب ساختمان

*       نظارت بر فضاي سبز ساختمان و پيگيري خريد گل و لوازم مورد نياز

*       كنترل و خريد لوازم اداري اعم از ميز ، كمد ، صندلي و . . . در صورت لزوم تعميرات انجام مي گيرد.

*       نظارت بر توزيع شير روزانه كاركنان ساختمان

*       همكاري با واحد فرهنگي ساختمان در مناسبت هاي مختلف

*       همكاري با واحدهاي ساختمان و تابعه در جهت برگزاري سمينارها ، جشن ها و آزمون ها

*       خروج لوازم اسقاط از ساختمان به انبار شاه قل بيگي

*       نظارت بر جمع آوري كاغذهاي باطله كل ساختمان و تحويل به شركت طرف قرارداد خدمات پشتيباني

*       تعمير يا اجراي پارتيشن بندي در بعضي واحدهاي ساختمان

*       همكاري با تاسيسات ساختمان

*       پيگيري درخصوص جابه جايي لوازم اداري داخل و خارج از ساختمان

*       پيگيري تنظيفات نماي بيروني ساختمان ( شيشه هاي خارجي ساختمان )

*       تأمين فضا و تدارک تجهيزات و امکانات و وسايل اداری جهت ارائه خدمات

*       انجام اقدامات لازم برای تأمين نظافت و سالم سازی محل کار و تأمين بهداشت محيط مناسب برای ارائه خدمات

*       تأمين وسايل ارتباطی مورد نياز در جهت تسهيل انجام ارائه خدمات

*       تأمين وسايل و امکانات رفاهی کارکنان

*       برنامه‌ريزی جهت افزايش کيفيت خدمات اداری و پشتيبانی

*       نظارت به تعميرات ساختماني و كنترل وسايل حرارتي و برودتي بيمارستان

*       نظارت بر واحد تأسيسات و برنامه ريزي جهت تأسيسات بيمارستان

*       كنترل وسائل روشنايي ساختمان ها و محوطه بيمارستان

*       نظارت بر نظافت واحدها و كل ساختمان و محوطه بيمارستان

*       نظارت بر كار نيروهاي خدماتي و برنامه ريزي جهت پرداخت حقوق و استفاده مرخصي آنان و ...

*       نظارت بر واحد نقليه و برنامه ريزي امور اياب و ذهاب پرسنل و انجام صحيح امور

*       كنترل فعاليت مركز تلفني و كپسول هاي آتش نشاني و سيستم هاي ايمني بيمارستان

*       انجام ساير امور محوله مربوط بنا به تشخيص و ارجاع مقام مافوق

 

 

اوقات شرعی