منو اصلی
اطفال
ردیف نام پزشک تخصص روزهای حضور تصویر
1 علی افشین پور اطفال    
2 فریبرزنیازی اطفال    
3 آزاده زینب میرزایی اطفال    
اوقات شرعی