منو اصلی
سي سي يو
نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
فرهادهادی کبیر مسئول کارشناس پرستاری

 

بخش سی سی یو

مسئول :فرهادهادی کبیر

پزشکان متخصص :دکتر منجم-دكتر بهرامی

تعداد تخت فعال :6تخت

تلفن داخی بخش 221

ساعات ملاقات :

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

۱- ویزیت روزانه توسط متخصصین

۲- تحویل وتحول بالینی بیماران در هر شیفت بر اساس کاردکس

۳- بررسی نظافت بخش - نظافت یونیت بیماران بستری و ترخیص شده

۴- انجام مراحل پذیرش وترخیص بیماران طبق دستورالعمل

۵- تهیه و تنظیم کارت دارویی و کاردکس

۶- تست علایم حیاتی - انجام اقدامات درمانی بر اساس دستور پزشک

۷- تنظیم و ثبت برنامه ماهیانه پرسنل

۸- پیگیری آزمایشات و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و گرافی

۹- دارو درمانی و سرم تراپی بیمار

اوقات شرعی