منو اصلی
اسامی پزشکان متخصص

لیست پزشکان متخصص بیمارستان قائم(عج) درسال 1397

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

نوع تخصص

 

1

 

دكترحجت اله بهرامي

 

قلب

 

2

 

دكترفرزادرضايي

 

داخلي

 

3

 دكترمحمدعلي وكيلي

 

بيهوشي

 

4

 

دکترليلا هوشمندي جعفري

 

بيهوشي

 

5

 

دکتر جوادمحمدي مقدم

 

راديولوژيست

 

6

 

دکتربهزاد  رحمتي

 

داخلي

 

7

 

دکتر محمدرسول شرانجاني

 

داخلي

 

8

 

دکتر مهدي عظيمي

 

چشم

 

9

 

دکتر علی افشین پور

 

اطفال

 

10

 

دكترفريبرزنيازي

 

اطفال

 

11

 

دکتر سعيد شفيقيان

ENT

 

12

 

دکتر مقدسه شمس

 

راديولوژيست

 

13

 

دکتر فائزه ملك محمدي

 

زنان و زایمان

 

14

 

دکتر مينا السادات مساوات

 

زنان و زایمان

 

15

 

دکتر علي  معظمي پور

 

ارتوپد

 

16

 

دکترسميه شاهزمانيان

 

قلب

 

17

 

دكتررضا ساري اصلاني 

 

جراح عمومي

 

18

 

دکتر اميرحسين  اعتصام نيا

 

جراح عمومي

 

20

 

دکتر فائزه نظريه

 

روانپزشک

 

 

21

 

دكتر سحر مرادي

 

نورولوژي

اوقات شرعی