منو اصلی
اسامی پزشکان متخصص

لیست پزشکان متخصص بیمارستان قائم(عج) درسال 1395

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

نوع تخصص

 

1

 

دكترحجت اله بهرامي

 

قلب

 

2

 

دكترفرزادرضايي

 

داخلي

 

3

 دكترمحمدعلي وكيلي

 

بيهوشي

 

4

 

دکتر آزاده بيات

 

بيهوشي

 

5

 

دکتر ناهید سادات اسحق حسینی

 

داخلی

 

6

 

دکتر مسعودافروخته

 

داخلي

 

7

 

دکتر محمدرسول شرانجاني

 

داخلي

 

8

 

دکتر مهدي عظيمي

 

چشم

 

9

 

دکتر علی افشین پور

 

اطفال

 

10

 

دكترفريبرزنيازي

 

اطفال

 

11

 

دکتر آزاده زينب ميرزايي

 

اطفال

 

12

 

دکتر مقدسه شمس

 

راديولوژيست

 

13

 

دکتر فائزه ملك محمدي

 

زنان و زایمان

 

14

 

دکتر معصومه عابد

 

زنان و زایمان

 

15

 

دکتر مهربان مهرآئین

 

ارتوپد

 

16

 

دکتر محمدمهدی منجم

 

قلب

 

17

دكتررضا ساري اصلاني 

 

جراح عمومي

 

18

 

دکتر عليرضانعمتي متهور

 

جراح عمومي

 

20

 

دکتر مریم سیفی

 

روانپزشک

 

21

 

دکتر محمد نفر

 

نورولوژي

اوقات شرعی