منو اصلی
اسامی پزشکان عمومی

لیست پزشکان عمومی بیمارستان قائم(عج) درسال 1395

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

نوع تخصص

 

1

 

دکتر غلامرضا وکیلیان نائینی

 

پزشک عمومی

 

2

 

دکتر فرامرز نیازی

 

پزشک عمومی

 

3

 

دکتر سجاد اخوان

 

پزشک عمومی

 

4

 

دکتر آزاده قادری

 

پزشک عمومی

 

5

 

دکتر افشین جمالی

 

پزشک عمومی

 

6

 

دکتر معصومه تقی زاده

 

پزشک عمومی

 

7

 

دکتر امیر حمزه عسگری وش

 

پزشک عمومی

 

8

 

دکتر اصغر طاهری

 

پزشک عمومی

 

9

 

دکتر عرفان فراضی

 

پزشک عمومی

 

10

 

دکتر زهرا پرندین

 

پزشک عمومی

 

11

 

طیبه کاتبی

 

پزشک عمومی

 

اوقات شرعی